Categoriearchief: UWV

UWV speelt een vies spelletje

Ik ben op 17 augustus 2016 begonnen met de website https://uwv.news En later werd dit een andere site waarvan ik de naam maar even niet zal noemen.
De inhoud van deze sites zal binnenkort worden overgezet naar https://bestuursdwaling.nl

Er zijn inmiddels al vele zaken de revue gepasseerd na het laatste bericht op bovenvermelde sites.
Zo heeft de rechtbank (Centrale Raad van Beroep) in 2020 bepaalt dat ondergetekende in elk geval vanaf 2015 ziek genoeg is om geen deel te kunnen nemen aan welk arbeidsproces dan ook. Er is met terugwerkende kracht een WIA-IVA uitkering toegekend. wel jammer dat ik in 2019 moest werken om niet opnieuw dakloos te worden. Ruim een half jaar iets doen wat je (bewezen) eigenlijk niet zou kunnen.
Ruim een half jaar waarvan het UWV nu glimlachend zegt, “zo, dat inkomen hebben we in elk geval weer van een burger kunnen afnemen”

Waar zij aan voorbij gaan is dat mijn werkgever ruim een half jaar € 3400,00 / maand heeft betaald voor een medewerker die in feite niet kon werken. Daarbij nog een loonbeslag door het UWV omdat het UWV (bewezen en aangetoond) in 2012 een foutje heeft gemaakt waarvoor de burger moet bloeden. het is dan niet zo vreemd dat een tijdelijk contract niet wordt verlengt. De werkgever houd ik nog even buiten de publicatie. het gaat hier immers om het UWV. Wat ik wel wil vermelden is dat ik verantwoordelijk was voor veiligheid en grote sommen geld. Een loonbeslag is dan zeker van invloed op een contractverlenging, ook al zullen ze dat nooit zo open weergeven.

Omdat in 2020 is besloten dat ik in 2015 zo ziek was dat werken daarna onmogelijk is gebleken vroeg ik mij af vanaf welk moment ik dan echt arbeidsongeschikt was.
ergens rond juni 2011 heb ik mij met terugwerkende kracht ziek gemeld.
Het UWV stelt echter dat ik in 2011 volledig arbeidsgeschikt was.
In vier jaar tijd ben ik dus van volledig arbeidsgeschikt naar volledig arbeidsongeschikt gegaan. Wat is er in die vier jaar gebeurd?
laat ik het op dit moment even kort houden en daar later op terug komen.

In 2011 kreeg ik een gouden handdruk en heb die geïnvesteerd in een eigen onderneming. Omdat het UWV zich verantwoordelijk voelde ging dit niet zonder slag of stoot. In 2012 maakte het UWV een foutje waardoor ik even € 19.000,– terug moest betalen. Dit betekende ook nog eens twee keer een half jaar geen inkomen.
Voor een startend bedrijf niet echt een positief gebaar. In 2013 raakte ik hierdoor mijn koophuis kwijt en moest ik het bedrijf stopzetten.

Op 14 februari 2022 heeft er een rechtszaak gediend voor de rechtbank midden Nederland over een ziekmelding van juni 2011. Op zich heb ik er wel een positief gevoel bij, echter kwam de rechter op het laatst met de vraag of het voor mij enig financieel voordeel zou hebben als mijn beroep gegrond wordt verklaart.
Het UWV antwoorde daar op met: “het maakt niet zoveel uit omdat we maximaal één jaar ziektewet uitbetalen”. Alvorens hier verder op in te gaan wacht ik eerst nog even de uitspraak van de rechtbank af.

De vraag of ik in 2011 ziek was kan ik heel simpel beantwoorden. Ik ben al ziek vanaf dat ik heel jong was. gedeeltelijk zelfs al vanaf mijn geboorte. Ondanks mijn ziekte (beperking) heb ik in 35 jaar tijd ongeveer 45 jaar gewerkt. mijn nachtrust werd op een gegeven moment verstoort omdat mijn bedrijfsauto tussen Kootwijk en Harderwijk begon te schudden in de berm. dat was een werkdag van 36 uur voor met name de overheid (politie ambulance en brandweer). hoe lang ik slapend over deze weg heb gereden is mij niet bekend maar wel weet ik dat ik regelmatig ’s nachts een alcoholtest moest ondergaan omdat agenten ervan overtuigd waren dat ik te diep in het glaasje had gekeken. De gebruikte meetapparatuur voldeed niet omdat ik een keurige P blies. Dit terwijl ik kort daarvoor (40 jaar geleden) best wel veel had gedronken. Ik was dus al ruim 40 jaar geheelonthouder. (geintje)

Omdat het UWV steeds weer iets anders beweerd wil ik graag uitzoeken op welk moment ik een omslag maakte van wel geschikt zijn voor de arbeidsmarkt naar totaal ongeschikt zijn voor de arbeidsmarkt.
Ik heb mij onlangs ziekgemeld op meerder dagen in 2011, 2012 en 2014 iets van negen ziekmeldingen tijdens mijn WW of binnen twee weken na afloop van mijn WW.
Bij het invullen van de verplichte ziektelijst kreeg ik in alle gevallen de melding dat de datum te ver in de toekomst zou liggen. 2012 ligt in de toekomst? Typisch het UWV.
Omdat de lijst invullen een verplichting is moet ik dus een onjuiste datum vermelden.
Antidateren of postdateren (waar ik door het UWV toe wordt gedwongen) is een misdrijf
In vijf zaken is dit afgewezen omdat ik op dat moment geen WW zou hebben.

Tegen deze vijf zaken heb ik bezwaar aangetekend bij het UWV.
Binnen afzienbare tijd (één of twee dagen) belde de afdeling bezwaar en beroep mij en vertelde mij dat de reden waarop de ziekmelding is afgewezen onjuist was. Het gaat er dus niet om of ik wel of geen WW had maar de termijn voor aanvraag was langer dan vijf jaar terug.
Hoe zit dit? Je krijgt een bon omdat je door rood bent gereden maar voor de rechter vertellen ze je dat je koplamp stuk was. ja, mijn hond was ook loops hihi. oet…

Het wordt stil. Het UWV bied mediation aan.
mediation? Ja, Mediation zodat wij u kunnen uitleggen waarom u geen recht heeft op een ziektewetuitkering!! En u mag ook geen bezwaren meer indienen!!
Geen bezwaar meer maken? bezwaar moet je toch maken binnen zes weken na een beslissing van het UWV? En dan is de mediator ook nog in dienst van het UWV.
Is dit een nieuwe vorm van zwijgre sorry, zwijgplicht?
Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat lopen. helaas mag ik zodra ik heb getekend niets publiceren over alles wat inhoudelijk tijdens mediation wordt besproken.
Nou, er is niet zo heel veel dat niet op deze sites is vermeld van wat er zal worden besproken.
Uiteraard zal ik u niet onthouden van mijn ervaring met mediation achteraf.

Goed, 2011, 2012 en 2014 had ik WW dus recht om mij ziek te melden.
In 2013 had ik wel recht op WW, maar heb ik deze niet genoten. Ik heb toen moeten leven van een lening op basis van bijstandsniveau. Omdat ik geen WW had moest ik mij volgens de site telefonisch ziekmelden.
Dus ik bellen met het bekende nummer en krijg daar iemand aan de lijn waarvan ik de naam niet meer weet.
Zij verbind mij door met de afdeling ziektewet en ik krijg iemand aan de lijn waarvan ik de naam niet zal noemen. Hij vertelde mij dat hij mijn ziekmelding volgens het systeem niet kon doorvoeren. Ik vroeg hem om deze afwijzing schriftelijk te bevestigen. Dit wilde hij niet doen en hij zij letterlijk dat ik het met zijn telefonische afwijzing moest doen. Ook was hij erg onduidelijk over zijn functie. Achteraf bleek dat hij niet bij de afdeling ziektewet werkzaam was. Op de vraag op welk regiokantoor hij werkte gaf hij ook geen antwoord.

Ja, en dan? waar moet ik bezwaar maken tegen deze afwijzing die niet op schrift stond?
Een lang gesprekverslag gemaakt en deze naar 19 regiokantoren in heel Nederland gestuurd. Normaal zou ik in Almere terecht komen, maar om één of andere onduidelijke reden moet ik tegenwoordig naar Eindhoven. Heeft het UWV nu ook al aandelen in de brandstof? dan weet u in elk geval waarom de benzineprijzen zo hoog zijn. Of is het omdat ik een verzekeringsarts van het UWV uit Almere heb aangeklaagd bij de tuchtraad? Later zal ik de tuchtraad vragen de zaak te heropenen omdat de beroepstermijn inmiddels is verstreken. Verstreken omdat dit soort zaken nu eenmaal heeeeeel erg lang duren. Maar goed, op 4 oktober (op mijn verjaardag) dient de zaak voor de Centrale Raad van Beroep (over een ziekmelding in 2011). En als ik ook hier mijn hoger beroep gegrond wordt verklaard dan zal de tuchtraad toch echt anders naar de zaak moeten kijken. Is heropening geen optie dat wordt het een nieuwe klacht.
En als dit onverhoopt geen goede doorgang kan vinden dan blijft er nog slechts één ding over. Gebruik maken van mijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Ook maar gelijk een brief aan een klachtenambassadeur van het UWV die mij de volgende dag terug belde en mij heeft toegezegd dit uit te zoeken en mij later terug te bellen. Later kreeg ik een bericht dat dit behandeld wordt door de mediator.



Wat mij erg opvalt is dat alle afdelingen bezwaar en beroep in heel Nederland die normaal heel snel bellen nu al een paar dagen niets van zich laten horen.
De laatste keer vertelde het UWV dat er 28 bezwaarzaken open staan. daar zijn er nu dan nog 19 bijgekomen. Maar UWV is volledig in slaap gevallen. Het is doodstil.
grrrrr pssssssttssssppssss grrrrrgg

Een jaar later

Vandaag is het 28 februari 2023, exact een jaar na het laatste bericht.

De mediation is (voorlopig) voorbij en op 16 december 2022 afgesloten met een vaststellingovereenkomst.
In tegenstelling tot mijn eerste gedachte dat mediation door medewerkers van het UWV niet onpartijdig zou zijn is mij erg meegevallen.

Tijdens mediation is op 8 november 2022 een nieuwe rapportage door een verzekeringsarts gemaakt. Ondanks dat er aan dit rapport mijns inziens voldoende aandacht is besteed, kent het rapport vele overeenkomsten met de rapporten van voorgaande verzekeringsartsen.
In het kort komt het er op neer dat een opeenstapeling van feiten er voor hebben gezorgd dat ik in 2015 pas ben uitgevallen van deelname aan de arbeidsmarkt.

De opeenstapeling van feiten is een fout van het UWV in 2012 waardoor ik in 2013 mijn koophuis kwijtraakte en in 2014 mijn bedrijf moest stopzetten.
de datum 2015 heeft dan weer te maken met het feit dat de centrale Raad van Beroep in 2019 aan een psychiater heeft gevraagd of ik in 2015 en 2016 zou zijn uitgevallen om deel te nemen aan een arbeifdsproces.

Inmiddels is aan de psychiater door het UWV om een nieuw onderzoek gevraagd of dit uitvallen ook van toepassing is (was) op data in geding 2012, 2013 en 2014.
Hieruit is een nieuw rapport gekomen waarin wordt vermeld dat dit ook al voor data in geding en dus zeker ook op data in geding aan de orde was.

Omdat er op dit moment ook nog een hoger beroep loopt bij de Centrale Raad van Beroep en de zittingsdatum langzamerhand in zicht komt (ik had op 13 maart 2023 nog vier weken de gelegenheid om stukken in te brengen) heb ik de nieuwe rapportage van de psychiater met een begeleidend schrijven (aanvulling gronden van beroep) ingedient.

Nu maar even afwachten wat de beslissing van het CRvB en het UWV zal zijn over de ziekmeldingen op andere data in geding?

Wordt vervolgt.

Op 6 april 2023 kreeg ik te horen dat de verzekeringsarts van het UWV afdeling bezwaar en beroep het rapport van de psychiater zal volgen.
Dit betekend dat vijf ziekmeldingen (bezwaren) gegrond zullen worden verklaard.
Het UWV zal opnieuw veel rekenwerk moeten verrichten omdat WW moet worden omgezet in ziektewet en na twee jaar in WIA-IVA. En dan nog de periode dat ik helemaal zonder inkomen heb gezeten. Want dat kan in Nederland dus ook!

En dit allemaal met terugwerkende kracht vanaf medio februari 2012. Dit hebben zij drie jaar geleden ook al moeten doen vanaf medio 2015.

Als de Centrale Raad van Beroep dit rapport ook zal volgen dan begint het hele circus opnieuw en ontstaat er opnieuw veel rekenwerk vanaf 1 juni 2011.

Eén troost, voor 1 juni 2011 heb ik ondanks mijn ziektebeeld (beperking) in 35 jaar, (als ik de vele uren bij elkaar optel) ongeveer 45 jaar gewerkt.

Zou het daarna dan eindelijk ophouden en mag ik weer langzaam proberen tot leven te komen?

Helaas, dan gaat het pas echt beginnen!!

26 april 2023

De officiële beslissing is genomen, op 28 april kreeg ik hem binnen.
Het bezwaar is gegrond verklaard. ik was wel verzekerd en ik heb recht op ziektegeld vanaf 24 februari 2012
WW wordt ziektewet
Onjuist en reeds terug gevorderd inkomen (via dure procedure) wordt ziektewet
Paar duizend € incassokosten?????
Geen inkomen wordt ziektewet
En om het simpel te maken ook maar even per 16 maart 2012 WIA aangevraagd

WW wordt ziektewet
WW wordt ziektewet wordt WIA
Onjuist en reeds terug gevorderd inkomen (via dure procedure) wordt ziektewet wordt WIA
Paar duizend € incassokosten?????
Geen inkomen wordt ziektewet wordt WIA

En dan? Ja, dan?
Er loopt nog een hoger beroep bij de CRvB voor een afgewezen ziekmelding van 1 juni 2011
Als ook daar mijn beroep gegrond wordt verklaard dan begint het hele verhaal weer van voor af aan.

En in de tussentijd ga je gewoon naar de klote!!!

Maar je krijgt uiteindelijk wel waar je recht op hebt.
De schade? niet te beschrijven maar loopt al in de vele miljoenen!

Wordt vervolgd

Op 1 mei maar even gebeld met het bekende nummer van het UWV om te vragen hoe het met de WIA aanvraag staat. Misschien was dit een beetje vroeg maar er bekwam mij het gevoel dat er iets niet goed gaat.
En ja hoor, UWV was van mening dat ik allang WIA had en dat het dus wel automatisch goed zou komen.
Toen ik vertelde dat dit niet zomaar kan omdat de datum in het verleden lag, dus nog ver voordat WIA was toegekend gingen ze de stukken nog even lezen (voorlezen) en kwamen ze erg verbaasd met het jaartal 2012.
Om een lang verhaal kort te maken, het was ongeveer 14:30 uur en ik zou binnen 24 uur worden terug gebeld.
De volgende dag, het is 2 mei 2023 15:40 uur zijn de 24 uur ruim verstreken, dus ik maar weer even bellen met het bekende telefoonnummer en wederom wordt het hele verhaal door het UWV voorgelezen. Op zich vind ik dit heel goed van ze. In elk geval veel beter dan het lezen terwijl je in de wachtstand wordt gezet.
Maar goed, de medewerkster kan niet meer doen dan mij opnieuw binnen 24 uur terug laten bellen.
Vanavond maar weer even thuis kijken, want via de post nl app zag ik dat er vandaag vijf brieven van het UWV worden bezorgd. vermoedelijk allemaal niet ontvankelijk verklaringen van vijf ziekmeldingen omdat de oudste ziekmelding sorrie, een na oudste ziekmelding gegrond is verklaard.

Wordt vervolgt

3 mei 2023 14:45
Een belletje van het UWV, de medewerkster van afdeling WIA die mij vandaag zou bellen was niet aanwezig. zij gaat mij morgen bellen. U zult begrijpen dat ik een klein beetje gefrustreerd begon te raken. Opnieuw verteld hoelang deze zaak al loopt.
De medewerkster zij dat de zaak voor haar te complex was en dat zij daar geen uitspraak over wilde doen. Wel kreeg ik te horen dat ik WIA-IVA zou krijgen.
Ik wordt dus binnen 24 uur terug gebeld en de medewerkster zou morgen vroeg nog even contact met haar collega opnemen.
Er bekomt mij een gevoel dat er flink de bezem door is gehaald bij het UWV.
Wat mij opvalt is dat er via LinkedIn ook veel wordt gecommuniceerd over het UWV.

Wordt vervolgt

4 mei 2023 9:55

Ik wordt gebeld door een medewerkster van het UWV die meer bekend zou zijn met wat ik wil. Helaas bleek dit ook weer niet zo te zijn.
Na enige uitleg zag ook zij pas dat het gaat om een vervroegde WIA-IVA aanvraag per 16 maart 2012.
Via de site van het UWV kun je online een WIA uitkering aanvragen. In het begin van het formulier kun je wat tekst invoeren. Er vanuit gaand dat je ook stukken kunt meesturen houd je de opmerkingen zeer kort of verwijs je naar de bijlagen.
Helaas krijg je aan het einde van het formulier de opmerking dat je geen bijlage hoeft toe te voegen. op zich niet erg, maar het veld waar je bijlagen kunt invoeren wordt ook gelijk geblokkeerd. Aangezien het om een bijlage gaat van het UWV zelf (gegrondverklaring bezwaar tegen afwijzing ziektewet 24 februari 2012) kon ik daar in het tekst veld aan het begin van het formulier naar wijzen. overigens opmerkend dat het tekst veldje eigenlijk alleen naar voren kwam omdat ik te laat was met mijn WIA aanvraag, ik had dit immers binnen 92 weken na ziektewettoekenning moeten doen en ik zat inmiddels op ruim 500 weken (ruim tien jaar x 52 weken)

het formulier zegt verder niets over een vervroegde WIA-IVA uitkering.
Bovendien is dit het enige WIA formulier dat er is.
Is dit gedaan om te voorkomen dat mensen wakker worden gemaakt en 5% meer inkomen vragen over een periode van 2 jaar – 3 weken?
Ziektewet duurt immers 2 jaar (104 weken) en daarna kun je WIA (WIA-WGA) aanvragen.
Is het bekend dat er geen verbetering te verwachten is dan ga je na de WIA-WGA naar de WIA-IVA (volgens mij na twee jaar WIA-WGA) na een herkeuring.
Uitzondering is dat als je volledig afgekeurd bent vanaf het begin, dan kun je na drie weken ziektewet een vervroegde WIA-IVA uitkering aanvragen.
ziektewet is 70% en WIA is 75%. Dus over vele jaren best de moeite waard.

Door deze onduidelijkheid ging het UWV dus uit van ziektewet vanaf 24 februari 2012 tot 24 februari 2014 en vanaf 24 februari 2014 tot aan 2015 (mijn huidige WIA) pas een toekenning WIA. (5% van 23 maanden en een week en de rente vanaf 2012)

Ik zag laatst een aantal opmerkingen over iemand die een paar procent extra heeft kunnen vergaren door net als ik te vechten voor zijn recht.
Opmerkingen als ga toch werken en wij moeten daarvoor betalen en nog veel smerigere opmerkingen.
Krijg ik deze shit zo meteen ook over mij heen?
Denk toch eens na voordat je iets roept.

Ik heb 35 jaar gewerkt, waarvan een groot deel meer dan 65 uur per week.
Ik heb op basis van mijn inkomen ook premie betaald en had dit graag willen blijven doen voor mensen die het nodig hebben. Het is immers een verzekering. vergelijk het met een auto verzekering. Je rijdt vele jaren schadevrij en betaald dus eigenlijk voor degene die wel schade rijdt.

Ik was al ziek (beperkt) vanaf mijn geboorte.
Bij een goed jeugdbeleid had ik nooit kunnen / mogen werken.
Ik kan dan ook zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om zolang mogelijk te werken.
Helaas is door onbekendheid van mijn beperking veel fout gegaan.
Positief was dat ik wel tot het uiterste ging in het oplossen van zeer belangrijke problemen die zomaar levensbedreigend zouden kunnen zijn voor vele burgers in geheel Nederland. Deze extra inspanningen hadden uiteindelijk tot gevolg dat mijn gezondheid er onder te lijden kreeg. In februari 2012 werd mij een stukje onrecht aangedaan door het UWV die er voor zorgde dat ik om psychische en financiële redenen vrijwel niets meer kon. Een schuld van ongeveer € 16.000 die opliep naar ruim € 19.000. En dit was nog maar het prille begin.

Deze site en alle voorgaande zijn voor mij een soort van dagboek, een naslagwerk waar ik snel alle informatie kan terug vinden. Het totale (medische) dossier is ruim 8,2 kilogram en is door Post NL aangetekend bij één van mijn buren bezorgd. toen die niet wist wat zij ermee moest heeft ze het maar even bij een andere buurvrouw afgegeven.
En als je dit dan meld bij het CrVB (Centrale Raad van Beroep) die het dossier aangetekend heeft verstuur dan zeggen ze dat ze er niets aan kunnen doen.
Postbedrijven en pakketdiensten? breek me de bek niet open.
Dit was even een kort stukje uitleg ter afleiding van de enorme procedure.
een procedure die ik hier van mij afschrijf om toch ’s nachts nog een paar uurtjes te kunnen genieten van mijn nachtrust.

Wat mij opvalt is dat het UWV de laatste tijd een stuk menselijker over komt.
Voorheen werd je in de wachtstand gezet als ze je dossier even wilden inkijken.
Tegenwoordig wordt de brief of het verzoek dat je hebt ingediend en waar je over belt hardop voorgelezen. Hierdoor kan je gemakkelijk sturing geven en begrijpt de medewerker wat de bedoeling is en wat er aan schort.

Dit is al een hele verbetering t.o.v. een verzekeringsarts die discrimineert door te zeggen dat mensen met een beperking geen bezwaren, beroepen en rechtszaken mogen beginnen tegen het UWV en tegen mijn begeleidster zegt dat zij haar werk goed moet doen en mij van deze procedures af moet houden.
Maak die beperkte maar monddood
Het tuchtcollege komt tot het oordeel dat de feiten niet kunnen worden bewezen omdat mijn getuige mijn begeleidster is. bovendien zei de beklaagde verzekeringsarts dat het mij slechts te doen was om alsnog mijn gelijk te behalen terwijl de rechter mijn beroep ongegrond heeft verklaard.

Voor mij is dit overigens niets bijzonders dat een rechtbank een beroep ongegrond verklaard. Ik durf te stellen (omdat dit zo is) dat ik nog nooit een zaak voor de normale rechtbank heb gewonnen tegen een overheidsorgaan.
Maar ik heb ook slechts een enkele zaak verloren bij hoger beroep, zoals de Raad van State en de Central Raad van Beroep.
Ook in deze laatste zaak verwacht ik niet dat dit anders zal zijn.

Daarna is deze verzekeringsarts weer aan de beurt. immers is de reden voor mijn klacht (mijn zogenaamd gelijk krijgen in mijn ziekmelding) niet meer van belang. Bovendien is mijn begeleidster al geruime tijd mijn begeleidster niet meer door het kapot maken van de organisatie waarvoor zij werkte door de gemeente Lelystad.
Voor beroep tegen de beslissing van het Tuchtcollege is het te laat. maar ik zal zeker proberen de zaak te heropenen op basis van nieuwe feiten.
optie twee is opnieuw een aanklacht indienen. ook al kost dat gelijk weer € 50,– omdat je in Nederland niet mag klagen zonder te betalen.
Ook hiervoor ben ik druk bezig om gratis te kunnen klagen in Nederland.
Binnenkort zal er een nieuwe website in het leven worden geroepen waar dit gewoon mag. https://nederlandklaagt.nl soms kan het helpen als je je mening openbaar bekend maakt en daarna verwijst tijdens een procedure.

De kosten van € 50,– heb ik er graag voor over.
Het is immers te zot voor woorden dat een verzekeringsarts van het UWV mensen met een beperking probeert te beperken in hun mensenrechten (kennelijk omdat hij vindt dat mensen met een beperking niet voor hun rechten mogen opkomen.

Nu maar wachten of de afdeling ziektewet vandaag laat weten wat de stand van zaken is met de uitbetaling die nu al weer ruim een week loopt zonder dat je iets hoort.

Oh ja, binnenkort krijg ik een spoedkeuring door een verzekeringsarts van het UWV om opnieuw te bepalen of ik recht heb op WIA-IVA vanaf 2012. Dit terwijl ik al geruime tijd (vanaf 2017) WIA-IVA heb. Maar goed, je moet maar zo denken, de twee jaar ziektewet van 2015 tot 2017 wordt dan ook automatisch WIA-IVA. en dat scheelt toch weer 5%.

Goed bezig (maar niet heus)

Dinsdag 23 mei 2023,
We zijn inmiddels weer twee weken verder en het is angstig stil.
De spoedkeuring WIA daar hoor ik niets meer van, terwijl je toch zou verwachten dat er in elk geval een afspraak zou worden ingepland.
Het geld van de ziektewet laat ook nog steeds op zich wachten.
Misschien toch maar even opnieuw bellen met het bekende telefoon nummer.

Wordt vervolgd


Op donderdag 1 juni 2023 heb ik contact opgenomen met een medewerkster B&B uit Eindhoven. Samen met haar heb ik een mediatie doorgelopen en is er een (zakelijk) behoorlijke vertrouwensband ontstaan.
Zij zou contact opnemen met de mevrouw uit Eindhoven die mijn ziektewetuitkering zou berekenen en de mevrouw die werkt als front office manager bij de afdeling WIA in Almere. Deze laatste zou voor mij een spoedafspraak inplannen met een verzekeringsarts.

Vandaag maandag 5 juni kreeg ik een bericht van B&B Eindhoven dat er vandaag begonnen wordt met de berekening van mijn ziektegeld vanaf februari 2012.
Wel wordt er bij vermeld dat zij eerst even met stafmedewerkers van haar afdeling moest overleggen. Er waren andere werkzaamheden die helaas meer prioriteit hadden.

Ja, wat is prioriteit?
In 2013 ben ik mijn koophuis kwijtgeraakt door een foutje van het UWV.
In 2013 werd ik dakloos
In februari 2014 heb ik hierdoor mijn bedrijf die ruimte zou bieden aan 10 werknemers met een beperking moeten stopzetten.
In 2019 moest ik noodgedwongen werken, terwijl achteraf is gebleken dat ik dat helemaal niet zou kunnen. Ja, ik zou nog in staat zijn om (letterlijk omschreven) dingetjes in een doosje te doen en daarmee € 2.200,00 per maand kunnen verdienen.
En nu ben ik na een heeeeeeele lange strijd ziek vanaf in elk geval februari 2012.

En de spoedkeuring WIA? Er is aangegeven dat ik op korte termijn zou worden uitgenodigd voor een spreekuur met de verzekeringsarts in Almere.

Misschien leef ik in mijn eigen wereld en niet in de kennelijk normale wereld waar je later een afspraak maakt om een afspraak te maken.
De kalender blijft zo maar vol lopen en ergens bekomt mij het gevoel dat er veel mensen tussendoor gaan tot aan het moment dat mijn afspraak eindelijk wordt ingepland.

Weet je? Er komt nog een schadeclaim die ik een aantal jaar geleden heb ingeschat op € 14.000.000,00. Maar ja, mijn bedrijf ligt nog steeds stil en ik weet nog steeds niet wat de toekomst gaat brengen. Ben ik straks misschien nog in staat om iets voor mijzelf te gaan doen? De lichamelijke problemen stapelen zich immers in rap tempo op.
Maak je niet zo druk zou mijn begeleidster zeggen. Maar ja, de overheid heeft deze zorgverlener letterlijk de nek omgedraaid. Daarna kwam ik noodgedwongen bij een andere hulpverlener terecht die toch net niet is wat ik verwachte. en toen ging het CAK samen met WMO zoveel stress veroorzaken dat ik dit vorige maand noodgedwongen stop heb moeten zetten. Binnenkort ook hierover mijn ervaring op https://cak-wmo.nl

Maar goed, Het UWV heeft het druk. Mijn schade heb ik voorlopig beraamd op € 100.000,– per maand. Ach, wat zou het toch fijn zijn om in Amerika te wonen!!!
Daar krijg je wel alle schade betaald.

Nu kan ik kiezen: verbranden in de tuin of een zaak heropenen bij het tuchtcollege tegen een verzekeringsarts uit Almere. Beroep aantekenen is te laat, maar dat had ook geen enkel nut omdat ik zogenaamd belangen had in het aanklagen van de arts die alles heeft ontkend. Mijn getuige die aangekondigd naast mij zat was volgens de arts geen onafhankelijke getuige. Alles werd door de arts ontkent. zelfs de opmerking tegen mijn begeleidster dat zij haar werk goed moest doen en er voor moest zorgen dat ik als persoon met een beperking geen rechtszaken voer tegen het UWV.
Dit terwijl ik met grote regelmaat officieel in mijn gelijk wordt gesteld.
Als iemand met een beperking geen rechtszaak mag voeren dan is dat volgens mij keiharde discriminatie en dus ook een strafbaar feit.

Ja, hoe zit dit nu? Een huisarts is ook een bekend persoon. maar het UWV wil wel graag briefjes zien van die huisarts om aan te tonen dat iemand ziek is. Hoe krom is het leven in een rechtstaat? Nou, ik heb nog nooit een banaan kunnen vinden die zo krom is.

Nou meneer M ./. W, Als ik de zaak niet kan heropenen dan maak ik er een nieuwe zaak van. En als dat niet lukt, dan wordt het pas echt lastig voor u.
Ik zal mijn volledige verhaal met naam en toenaam openbaar maken.
Ik laat mij niet voor leugenaar zetten!! Oh ja, de getuige die u heeft aangevallen daar heb ik formeel geen enkele band meer mee. al heel lang niet meer.
Als ik haar nu zou laten dagvaarden, Dan zal zij onder ede in elk geval wel de waarheid moeten spreken en als getuige mogen (moeten) optreden.

Wordt vervolgd

Inmiddels is het één en ander veranderd, het is 8 juni 2023.
Er is een afspraak ingepland voor een WIA uitkering op woensdag 21 juni 2023.
Wat een paar berichtjes of belletjes al niet kunnen doen!

En ja, dan krijg je natuurlijk een standaard brief.

Geachte heer,
U ontvangt op dit moment een WIA uitkering. Wij willen graag beoordelen wat uw mogelijkheden zijn om te werken. Daarom nodigen wij u uit voor een gesprek met onze verzekeringsarts.

Wat betekend dit in mijn wel zeer speciale situatie?
Na de nodige gevechten (bezwaren, beroepen en hoger beroepen) werd mij ergens in 2020 ziektewet toegekend vanaf 2015. vanaf 2017 kreeg ik WIA-WGA en in 2019 WIA vervolg. Ziektewet is 70% max dagloon WIA is 70-75 % max dagloon (max omdat er een grens is gesteld) verder is het dus afhankelijk van je laatst genoten inkomen uit arbeid.

De WIA vervolguitkering is echter afhankelijk van het percentage dat je bent afgekeurd van de normale WIA uitkering. Hoe dit wordt berekend is nu even niet belangrijk maar het kwam bij mij neer op iets van € 700 per maand.
Uiteindelijk is het toch nog WIA_IVA geworden die doorloopt tot aan mijn pensioen.

Ja, en dan de nieuwe situatie:
Ik heb recht op ziektewet vanaf februari 2012.
Dat betekend dat mijn WIA zou moeten ingaan in februari 2014.
De periode waarover ik ziektewet heb gehad wordt nu WIA (+5%)
Maar WIA-IVA kan in feite al worden aangevraagd vanaf drie weken na toekenning ziektewet. Ik heb deze vervroegde WIA-IVA dan ook maar gelijk na beslissing ziektewettoekenning februari 2012 aangevraagd.
En nu moet een verzekeringsarts beoordelen of ik (kennelijk) in 2012 nog arbeid zou kunnen verrichten. Oké, ? Wat is hiervan de toegevoegde waarde? Kan zij haar tijd niet beter aan andere klanten besteden in een tijd dat er een groot tekort is aan verzekeringsartsen?

Nu maar hopen dat er een goed kopje koffie afkan uit de bedrijf koffie corner.
Anders moet ik toch maar even naar de buren!

De uitbetaling ziektewet die op 26 april 2023 is toegewezen, daarvan zou op 5 juni worden begonnen met de enorme handmatige berekening. Dit zou te maken hebben met andere zaken die een hogere prioriteit kennen.
Ook al vind ik dit erg laat, ze hebben mij nu laten weten dat de berekening niet in Eindhoven zal plaatsvinden maar dat er zal worden gestart op maandag 12 juni door twee dames uit de regio Limburg.

Zelf ga ik er eerst maar eens een weekje tussen uit.

Het is donderdag 15 juni, en opnieuw blijft het erg stil. Afgelopen maanda zoals beloofd en ook een week daarvoor zoals beloofd zou het UWV mij informeren over de stand van zaken en wat ze nu precies gaan doen?

Er is immers ook sprake van een uitkering in 2012 die nu ontereecht is terug gevorderd. Hierover is inkomstenbelasting brtaald en het moet natuurlijk niet zo zijn dat ik nu opnieuw inkomstenbelasting moet betalen. Maar zoals altijd laat het UWV je gewoon barsten.

en straks, als ze opnieuw de fout ingaan? Zeggen ze dan opnieuw “dat wisten we niet”?

hoe zou het toch komen dat steeds meer inwoners van Nederland sterds minder vertrouwen krijgen in de overheid?