CRvB 4 oktober 2023

Eindelijk is het dan zover, de zitting bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.
Door een file op de A27 net op tijd, maar dan is er geen parkeerplaats beschikbaar.
Drie rondjes gereden en uiteindelijk maar op een parkeerplaats voor elektrische auto’s neergezet. Of dit mag met een minder valide kaart dat weet ik niet, maar zo’n kaart krijg je pas als je minder dan 100 meter kunt lopen. Het kenteken was wel aangemeld voor de gemeente Utrecht dus die gok moest ik maar nemen.

Te laat en oponthoud bij de toegangspoortjes waardoor het nog meer uitloopt.
Eenmaal bij de bode krijg je te horen dat het UWV zelf niet is komen opdagen.
Toen de zitting begon was één van de eerste opmerkingen “waarom komt u naar de zitting”?
Het UWV heeft u toch in uw gelijk gesteld.
Mijn reactie was dan ook dat het een simpel hamerstuk is maar dat ik wel mijn verhaal wilde doen omdat het UWV voor de tweede keer een heel vies spelletje heeft gespeeld door de rechtbank (bewust) onjuiste informatie te verstrekken. Overigens was dit al de derde keer omdat een verzekeringsarts dit ook al heeft gedaan bij het tuchtcollege.

De tekst hieronder is letterlijk via een Chinese interface handmatig overgetypt.

CRvB 28 juni 2023
afkomstig van het UWV Dhr. mr. M.J. van S
aanvulling verweer

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw brief van 13 maart 2023 kunnen wij u mededelen dat sinds de datum in geding in deze zaak, 1 juni 2011, er nog een aantal ziekmeldingen ontvangen zijn per data gelegen in 2012 en 2014. Deze meldingen hebben nietgeleid tot het toekennen van een ZW-uitkering. In de bezwaarfase tegen deze beslissingen heeft de VA B&B een expertise aangevraagd. Op 20 maart 2023 heeft psychiater V. B. een rapport opgesteld waarin wordt onderbouwd waarom er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op de data in 2012 en 2014. De VA B&B heeft dat oordeel overgenomen en de bezwaren zijn ongegrond verklaard.
De betreffende rapporten heeft de heer K reeds in deze procedure overlegd. Op dit moment zijn er naast onderhavige procedure geen andere procedures bij ons bekend.

De heer K is per 2015 wel arbeidsongeschikt bevonden hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een IVA-uitkering per 7 maart 2017. Die uitkering loopt momenteel nog.

Met vriendelijke groet,
UWV

dhr.mr. M.J. van S
Medewerker Hoger Beroep/JKC

Wat u hier leest is letterlijk alles bij elkaar gelogen door het UWV.
Als dhr.mr. M.J. van S onder ede had gestaan dan valt dit volgens mij keihard onder het plegen van meineed. Maar ja, ik heb niet meer gedaan dan een praktijkstudie rechtszaken voeren waaruit ik inmiddels aardig wat ervaring heb opgebouwd. De beoordeling hiervan laat ik dan ook liever aan het wettelijk gezag.

Uiteraard heb ik gereageerd op deze leugens van het UWV door middel van een aanvulling op mijn gronden van beroep. De ziektewetuitkering is immers zowel in 2014 als in 2012 toegekend en uitbetaald. Dit kan natuurlijk alleen maar als mijn bezwaren door de afdeling B&B (Bezwaar en Beroep) gegrond zijn verklaard en de basis hiervoor is terug te vinden in het Psychiatrisch rapport van de psychiater V. B. De rest van mijn aanvulling laat ik maar even buiten dit bericht omdat de site al groot genoeg is. en dit alleen maar voor verwarring zorgt.

De rechtbank had ook al een andere conclusie getrokken omdat het volledige dossier van 8,2 kilogram in het bezit was van de Centrale Raad van Beroep en twee van mijn buren.
Buren? ja, zo gaat Post NL om met aangetekende stukken van de rechtbank. al mijn medische stukken zijn bij mijn buren gedumpt en aan elkaar doorgegeven waarna ze uiteindelijk een week later bij mij terecht kwamen. Je zou dan toch denken dat de rechtbank hier op zijn minst achteraan zou gaan en om opheldering zou vragen. Maar nee hoor, het interesseert ze geen ene reet.

Op 6 juli stuurt de Centrale Raad van Beroep het volgende document aan het UWV

Geachte heer, mevrouw,
Graag uw aandacht voor het volgende.

Op 4 oktober 2023 vindt het onderzoek ter zitting plaats in deze zaak. Op 23 maart 2023 heeft appellant aanvullende stukken overlegd, waaronder een psychiatrische expertise va WP van 20 maart 2023.
Op 30 april 2023 heeft appellant vervolgens een beslissing op bezwaar van het Uwv van 26 pril 2023 en het daaraan ten grondslag liggende rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep van 3 april 2023 overlegd. Bij deze beslissing bezwaar is de expertise van WP betrokken. Dit besluit en de onderliggende stukken maken geen deel uit van de onderliggende procedure.
Uit het besluit van 26 april 2023 blijkt dat appellant met ingang van 24 februari 2012 alsnog recht heeft op een ZW-uitkering. Op grond van de expertise van WP heeft de verzekeringsarts bezwaar en beroep geconcludeerd dat op 24 februari 2012 sprake is van een plausibele ziekmelding en appellant daarmee niet geschikt is voor zijn eigen werk. Daarbij heeft een rol gespeeld dat appellant volgens de psychiater van WP al zijn hele leven klachten en beperkingen heeft ten gevolge van zijn ASS en altijd extreem gevoelig is geweest voor stress.

In onderhavige procedure heeft appellant zich ziekgemeld met ingang van 1 juni 2011. Bijna negen maande eerder. Bij besluit van 3 maart 2021, gehandhaafd na bezwaar bij besluit van 4 augustus 2021, heeft het Uwv geweigerd appellant vanaf 1 juni 2011 een ZW-uitkering toe te kennen. De Raad verzoekt u nader te motiveren waarom appellant op 1 juni 2011 wel geschikt was voor zijn eigen arbeid.
Gelet op de expertise van WP. en het besluit van 26 april 2023 met de daaraan ten grondslag liggende stukken. In wek opzicht was de situatie op 1 juni 2011 anders dan op 24 februari 2012 toen appellant volgens het UWV wel arbeidsongeschikt was?

Op 18 juli 2023 ontving ik van de Centrale Raad van Beroep een nieuw stuk dat is toegevoegd aan het dossier.
12 juli 2023
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u een kopie van de nieuwe beslissing die wij aan de heer K hebben gestuurd. Uit deze beslissing blijkt dat ons standpunt is gewijzigd.
onze VA B&B heeft naar aanleiding van het rapport van WP (de psychiater) van 20 maart 2023 geconcludeerd dat er ook op 1 juni 2011 sprake was van arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW. Om die reden hebben we het bezwaar tegen de beslissing van 3 maart 2021 alsnog gegrond verklaard en aan de heer K een zw-uitkering toegekend per 1 juni 2011.

Wij gaan ervan uit dat hiermee uw brief va 6 juni jl. is beantwoord.

Onder verwijzing naar artikel 6:19 van de algemene wet bestuursrecht verzoeken wij u deze nieuwe beslissing in de lopende procedure te betrekken.

met vriendelijke groet,
UWV

Dhr. mr. M.J.S

De rechtbank zegt op 4 oktober 2023 dat er in feite niets meer is om over te beslissen omdat het UWV dat al heeft gedaan door mijn bezwaar achteraf kort voor deze zitting gegrond te verklaren.
Waar de rechtbank aan voorbij gaat is de enorme inpakt die deze zaak op mijn psychische en fysieke gezondheid heeft gehad.
Wat gaat er nu gebeuren?
Wordt mijn hoger beroep tegen de beslissing van het UWV niet serieus behandeld en wordt er geen uitspraak over gedaan?
Blijft de ongegrondverklaring van mijn beroep bij de rechtbank midden Nederland gehandhaafd?
Ontstaat er geen jurisprudentie in deze zaak waar advocaten gebruik van mogen maken door naar deze jurisprudentie te verwijzen?

Vragen die tot 15 november 2023 of iets eerder omdat ik daar toestemming voor heb gegeven onbeantwoord zullen blijven.

Gelukkig draagt de website de titel bestuursdwaling die veel meer omvattend kan zijn dan alleen maar het UWV. Maar soms twijfel ik eraan om weer gewoon terug te grijpen naar de voorgaande website. wat een hufters.

Zodra er meer bekend is laat ik u dit weten.
Wordt vervolgt


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *