Te veel om op te noemen

Het is vandaag zondag 24 september 2023 8:40 uur.
De nodige stukken zijn vanmorgen al vroeg geschreven en vandaag is er een nieuw bezwaar ingediend bij het UWV (dit is het tweede bezwaar binnen één week en hiermee komt het aantal nog lopende bezwaren op 24) er zijn er reeds 13 afgesloten.

Op 6 september 2023 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in twee (drie) zaken.
Zaak drie is in feite het zelfde als zaak twee, alleen de datum in geding ligt iets van 6 maanden eerder en is pas later in behandeling genomen.
Dit heeft dan weer te maken met een later toegewezen eerste ziektewet-dag per 1 juni 2011.

Laten we beginnen met zaak één RENTEVERGOEDING

Omdat er pas de laatste drie jaar ziektewet, WIA WGA en WIA IVA is toegekend vanaf 2011 tot 2014 zijn er ook in deze laatste jaren pas WIA uitkeringen aangevraagd. Je kunt immers geen WIA aanvragen als je nog geen ziektewet hebt. En zoals genoemd ligt de eerste ziektewet-dag inmiddels op 1 juni 2011.

Let goed op wamt soms verdwaal ik zelf ook in de wirwar van al de regels.
Als je iets pas veel later met terugwerkende kracht krijg uitbetaald dan heb je recht op wettelijke rente. Iets waar het UWV niet zo heel moeilijk over doet.
Ik kan u vertellen dat rente over een periode van 12 jaar aardig aantikt. We hebben het dan nog niet over de inflatie over 12 jaar, die komt later nog wel een keer aan bod.
Helaas blijkt makkelijk ook weer erg moeilijk te zijn.
U heeft pas in 2022 ziektewet aangevraagd vanaf 2011 dus mogen we alleen maar rente vergoeden vanaf de dag van aanvraag. Pardon, het is toch niet aan mij dat het UWV nu pas over de brug komt met een uitkering van 12 jaar geleden. Het UWV maakte toch deze fout op fout op fout op fout enz. enz.

Zaak 2, aanvraag vervroegde IVA uitkering 3 weken na eerste ziektewet-dag febr. 2012
zaak 3, aanvraag vervroegde IVA uitkering 3 weken na eerste-ziektewet-dag 1 juni 2011

Nu wordt het ook voor mij goed nadenken.
Ik heb al WIA IVA vanaf ergens 2017
Ik krijg door mijn status automatisch WIA vanaf 104 weken na mijn eerste ziektewet-dag.
Uitgaande van zaak 3 is dat 1 juni 2013. Dit heeft dan weer te maken het verleggen van de eerste ziektewet-dag naar een eerdere gelegen datum door nieuwe aanvragen, bezwaren en beslissingen.
Een IVA uitkering kun je aanvragen vanaf drie weken na je eerste ziektewet-dag maar in elk geval binnen (ik meen) 86 weken na je eerste ziektewet-dag.

Ja, maar, die eerste ziektewet-dag (1 juni 2011) is pas in 2023 toegewezen!!!!
Ja, daarvoor moet u in de tweede kamer zijn bij Rutte en zijn maatjes of hun voorgangers!!
Zij zijn verantwoordelijk voor deze (mislukte) wetgeving!

Omdat het UWV pas in 2022 / 2023 anders beslist over het wel dan niet ziek zijn van een burger in 2011 is diezelfde burger niet meer in staat om zijn andere rechten te behalen die gelegen zijn langer dan 86 weken voor 2022 / 2023? ja, (laten we Rutte maar de schuld geven, die is immers toch al het pispaaltje van de Nederlandse samenleving.

Maar hoe zit dit dan andersom? termijnen en wetgeving is toch hetzelfde als termijnen en wetgeving? Laten we eerste eens de zaak positief benaderen, ook al is dat in strijd met het UWV erg moeilijk. In 2023 krijg ik ziektewet geld uit 2011.
In 2023 krijg ik WIA betalingen uit 2013 / 2014 en alle tussenliggende jaren tot 2017.

Op 14 augustus 2023 krijg ik een beslissing dat mijn ziektewet uitkering per 20 februari 2014 na 104 weken (na 24 februari 2012) wordt beëindigd.
Op 6 september 2023 krijg ik een beslissing dat mijn ziektewet uitkering per 28 mei 2013 na 104 weken (na 1 juni 2011) wordt beëindigd.

Oké, 104 weken is een wettelijke regeling, ziektewet duurt maximaal 104 weken, daarna kun je soms een andere uitkering krijgen WIA WGA, WIA vervolg, WIA IVA, iets wat mij niet bekend is? of de ziektewetuitkering wordt na drie weken plus iets van 10 weken vervangen door een vervroegde IVA uitkering mits je dit op tijd dus binnen ik meen 86 weken na de eerste ziektewet-dag kunt aanvragen en dit dan ook doet. Of je het kan, dat is maar net hoe de pet van de medewerker van het UWV staat. Zijn zij te laat, dan bent u het dus ook.

Wacht even, Ziektewet stopt na 104 weken. Dit wordt als het goed is altijd ruim van te voren door het UWV aangegeven. Hoe kan het dan zijn dat het UWV in 2023 aangeeft dat de ziektewet uitkering eindigt in 2013 / 2014?
Soms is het net een spelletje schaken. alleen met dat verschil dat dit spelletje schaak misschien wel 10 jaar kan duren. Een spelletje schaak verdiend zoveel aandacht dat je eigenlijk niets anders meer kan doen in die 10 jaar.
Volgens mij heb ik op linked in iets geschreven als in dienst van het UWV maar dan aan de andere kant van de balie.

Maar werken voor het UWV met een uitkering?
Eh, wacht effe, wetgeving!!!!! Ehhhh?!
Stom hé, ik sta niet op de loonlijst dus is er niets aan de hand en kan ik gewoon door schaken.

104 weken, twaalf jaar te laat, sorry, min 104 weken is 10 jaar te laat. Wetgeving en termijnen of termijnen en wetgeving, het blijft om het even.
Laat ik maar bezwaar maken tegen het beëindigen van de ziektewetuitkering omdat het UWV in beide beslissingen volgens mij te laat is. Net als al die andere bezwaarzaken waar nog niets mee is gedaan en inmiddels ook al ruim over de datum zijn.

Ik ben iemand die de daad ook bij het woord voegt.
Maar om al mijn volledige bezwaren hier openbaar te maken dat wordt mij iets teveel.
Ik kreeg laatst (ruim een jaar geleden) een verweerschrift met dossier van de rechtbank inzake het UWV. Het zat verpakt in een kartonnen doos waar normaal vijf pakken kopieerpapier in zitten met een gewicht van ruim 8,2 kilogram.
Post NL heeft dit aangetekende stuk met al mijn medische stukken bij een buurvrouw gedumpt. de buurvrouw wist niet wat zij er mee moest doen en heeft dit weer overgedragen aan de andere buurvrouw. uiteindelijk heb ik het gekregen en moet ik er maar op vertrouwen dat niet heel Lelystad mijn medische dossier heeft gelezen. De rechtbank doet er niets mee, het ligt aan Post NL en wij blijven gewoon gebruik maken van de diensten van Post NL.

Hieronder vind u het eerste stukje van mijn één van mijn bezwaren.
Het volledige bezwaar, dat vind u misschien binnenkort op deze site samen met alle bijlagen.

UWV afdeling bezwaar en beroep

Lelystad, 20 september 2023

Beste heer, mevrouw,

Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen de beëindiging ziektewetuitkering per 20 februari 2014, zoals in uw brief van 14 augustus 2023 met bovenvermeld kenmerk is aangegeven. (bijlage 1)

Hoewel ik weet dat dit bezwaar in het kader van de wettelijke regeling van maximaal 104 weken nimmer kan slagen dien ik dit toch in. Wat u hiervan ook moge denken. Hetgeen ik echter op dit moment niet relevant vind.
Ondanks uw gedachte hierover verzoek ik u mijn bezwaar toch serieus te behandelen. Ik zal u hierna uiteenzetten waarom ik dit aan u vraag.
Ik moet er immers niet aan denken hoe de rechter zich anders zal kunnen uitspreken over de behandeling van de in deze zaak genoemde punten.
Bovendien is de rechter niet de laatste die hierover mag meedenken!

De rechter?

Ja, de rechter, als u mijn bezwaar terecht of onterecht afwijst dan ga ik in beroep, ook al weet ik dat dit beroep nimmer zal slagen.
En als mijn beroep ongegrond wordt verklaard dan ga ik net zo makkelijk in hoger beroep.
Een hoger beroep dat ook niet zal slagen en zal uitmonden in een ongegrond verklaring van mijn bezwaar, beroep en hoger beroep. Deze afwijzingen zullen gebruikt worden om de media te bereiken en de aangeduide punten en wellicht, zoals uw collega kortgeleden zei, uiteindelijk hun weg vinden richting de Tweede kamer in Den Haag die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de vigerende wet- en regelgeving dienaangaande.

de rest komt misschien binnenkort in een aparte pagina op deze site.

Voor nu vind ik het tijd om even te genieten van de zondag.
Tot later.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *