UWV geeft (bewust) onjuiste informatie aan rechtbank

Na een strijd van vele jaren heeft het UWV in 2020 met terugwerkende kracht vanaf 2015 ziektegeld moeten uitkeren en een WIA-IVA uitkering moeten toewijzen.

Op 26 april 2023 is een bezwaar tegen afwijzing van een ziektewetuitkering op data in geding 24 februari 2012 gegrond verklaard.
Om dit voor elkaar te krijgen was een mediation traject nodig bestaande uit een medewerkster Bezwaar en Beroep en twee mediators uit Eindhoven en Amsterdam.
Via dit traject heeft opnieuw een onderzoek door een onafhankelijke psychiater plaatsgevonden. Op basis van zijn bevindingen kon het UWV niet meer anders dan toegeven dat zij fout zaten en ziektewet gevolgd door WIA met terugwerkende kracht moest worden toegekend.

Omdat er nog een ziekmelding uit 2011 loopt die ten tijde van de mediation in een lopend gerechtelijk traject zat is deze ziekmelding niet meegenomen in de mediation.
Ik hecht er immers veel belang bij om jurisprudentie in deze zaak op te bouwen.

Op 4 oktober dient mijn zaak tegen het UWV voor de Centrale Raad van Beroep.
Wat is de kans van opnieuw slagen?

In 2 verschillende procedures met vele rechtszaken ben ik over een periode van 12 jaar met terugwerkende kracht in mijn gelijk gesteld. En nu hebben we het over 9 maanden. Ik durf dus te stellen dat ik redelijk sterk sta in dit hoger beroep.

Gesterkt met de laatste gegrondverklaring van mijn bezwaar over 24 februari 2012 heb ik mijn gronden van beroep bij de Centrale Raad van Beroep aangevuld met gronden van beroep.

Komt er drie maanden later een bericht van de Centrale Raad van Beroep dat het UWV verweer heeft ingediend. Wat mij verbaasd is dat ik slechts vier weken de gelegenheid kreeg zodat het UWV nog de tijd had om te reageren. Maar goed, of kwaad, ik weet het niet meer en moet, ja, wat moet ik?

Laat ik beginnen met de letterlijke tekst van de medewerker mr. MJ. v S (medewerker hoger beroep UWV) gericht aan de Centrale Raad van Beroep.

Geachte heer, mevrouw,

In reactie op uw brief van 13 maart kunnen wij u mededelen dat sinds de datum in geding in deze zaak, 1 juni 2011, er nog een aantal ziekmeldingen ontvangen zijn per data gelegen in 2012 en 2014.
Deze meldingen hebben niet geleid tot het toekennen van een ZW-uitkering.
In de bezwaarfase tegen die beslissingen heeft de VA B&B een expertise aangevraagd.
Op 20 maart 2023 heeft psychiater Van B****** een rapport opgesteld waarin wordt onderbouwd waarom er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op de data in 2012 en 2014.

De VA B&B heeft dat oordeel overgenomen en de bezwaren zijn ongegrond verklaard. De betreffende rapporten heeft de heer K***** reeds in deze procedure overlegd.
OP dit moment zijn er naast onderhavige procedure geen andere procedures bij ons bekend.

De heer K***** is per 2015 wel arbeidsongeschikt bevonden hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een IVA-uitkering per 7 maart 2017. Die uitkering loopt momenteel nog.

Met vriendelijke groet,
UWV

Dhr. mr. M.J. v S
medewerker Hoger Beroep/***

Ja, hoe zal ik hier op reageren in het openbaar?
Bij de klachtenambassadeur van het UWV ligt in elk geval een zware brief waarbij ik deze mr. (meester in de rechten) een hufter noem.

Deze man is kennelijk gemachtigd om een psychiatrisch rapport (verkeerd) te beoordelen. Dan verteld hij ook nog dat de VA B&B (verzekeringsarts Bezwaar en Beroep) kennelijk zijn verkeerde beoordeling heeft over genomen en mijn bezwaar ongegrond is verklaard.

Laat ik u vertellen dat het UWV op woensdag 28 juni € 66.947,77 bruto heeft uitbetaald aan ziektewet vanaf februari 2012 en dat er vandaag 7 juli 2023 ook nog wat geld is binnen gekomen. Wat dit laatst genoemde betreft, daarvan heb ik geen enkel idee waarvoor dit is. Wel weet ik dat er nog veel meer moet worden uitbetaald zoals rente over ruim tien jaar en invorderingskosten die moeten worden terug betaald.

Wat het ergste van de leugens van deze Dhr. mr. M.J. v S is dat zijn eigenlijk drie feiten:

  • Hij Beoordeeld medische (psychiatrische) stukken waarbij ik mij afvraag of hij deze bevoegdheid wel heeft. Verstand heeft hij er in elk geval niet van!
  • Hij is de Centrale Raad van Beroep aan het belazeren met valse informatie om het UWV kennelijk in het gelijk te doen stellen ( mijn beroep ongegrond te laten verklaren).
  • Hij zegt in feite dat al zijn collega’s van het UWV die zich met mijn zaak bezig houden de zaak belazeren en mij illegaal uitbetalen.

Is het vreemd dat ik deze man de titel hufter toebedeel?

Uiteraard heb ik ook richting CRvB gereageerd en wacht (rustig) af.
Heet van de naald zie ik in mijn post nl app dat er vandaag weer een stuk wordt bezorgd vanuit CRvB. Het zal mij benieuwen wat daar in staat of dat het gewoon een ontvangstbevestiging van mijn laatste stukken is.

wordt vervolgt

De brief van de Centrale Raad van Beroep is toch wat anders dan ik zelf had verwacht en roept bij mij verschillende vragen op. Met name de volgorde van de laatste stukken.
Laten we even een paar dagen terug gaan.
Het verweer van het UWV kwam bij mij binnen op 5 juli 2023
Nog dezelfde avond heb ik mijn beroep digitaal met gronden van beroep aangevuld.
Dit betekend (er vanuit gaand dat er na sluitingstijd niet meer wordt gewerkt) dat mijn stukken pas op 6 juli gelezen zouden kunnen worden.
De brief die ik nu heb ontvangen is gedateerd op 6 juli. Gezien de enorme drukte kan ik mij niet voorstellen dat de rechtbank zo snel reageert. Het lijkt er dus op dat deze stukken elkaar hebben gekruist.

De inhoud van de brief zit eigenlijk op dezelfde lijn die ik zelf volg en is gericht aan het UWV.
De rechtbank zegt tegen het UWV dat ik (appellant) op 23 maart stukken aan de rechtbank heb gestuurd welke gesteund door het Psychiatrisch rapport aangeven dat ik per datum 24 februari 2012 (niet in geding) arbeidsongeschikt ben verklaard en dus recht heb op een ziektewetuitkering.
De Centrale Raad van Beroep vraagt dan ook de aandacht van het UWV en wil weten wat er anders is tussen de datum (niet in geding) 24 februari 2012 en 1 juni 2011 (datum in geding) nu het UWV op 26 april 2023 zegt dat er op 24 februari 2012 sprake is van een plausibele ziekmelding en appellant daarmee niet geschikt is voor zijn eigen werk.

Het UWV krijgt nu vier weken de tijd vanaf 6 juni 2023 (3 augustus 2023) om aan te geven wat er anders is op datum in geding 1 juni 2011 en 24 februari 2012 waardoor appellant op 6 juni 2011 wel arbeidsgeschikt was voor zijn eigen werk, nu de Psychiater aangeeft dat de oorzaak al zijn hele leven speelt.
Ik ben heel erg benieuwd wat de reactie van het UWV zal zijn.

Wordt vervolgt

Op 10 juli werd ik gebeld door een klantambassadeur van het UWV naar aanleiding van mijn boze brief. Zij was van mening dat ik mijn taalgebruik wel een beetje moet aanpassen. Ik heb daar alle begrip voor maar het geeft ook aan dat ze nu wel veel te ver zijn gegaan. Ze begrijpt mijn frustratie, maar zij mocht deze zaak niet verder behandelen omdat we praten over een nog lopende hoger beroep procedure.
Een gesprek op directieniveau zit er dus voorlopig niet in.
Gelukkig duurt dat niet zo heel lang meer (4 oktober zitting CRvB).
Daarna kom ik zeker terug op deze zaak en tot die tijd heb ik gelukkig nog deze sites als uitlaatklep.

Wordt vervolgt

vandaag is het 17 juli 2023

Er zijn verschillende stukken bij mij binnen gekomen die mij uiteindelijk weer veel werk bezorgen.

Beëindiging ziektewetuitkering
op 10 juli krijg ik een brief
U bent ziek vanaf 24 februari 2012.
na 104 weken ziektewet (op 20 februari 2014) eindigt uw ziektewetuitkering

beslissing: uw WIA-uitkering wijzigt (6 juli 2023)
Vanaf 22 april 2014 kunt u minder werken. U bent 80 tot 100% arbeidsongeschikt.
(hé, hoe, wat? dit komt een klein beetje overeen met mijn vorige uitkering, maar dat zou ik even moeten nakijken! maar goed, het gaat hier om een aanvraag vervroegde WIA vanaf medio maart 2012 en niet 22 april 2014. en mijn ziektewet eindigt op 20 februari 2014. Krijg ik dan 2 maanden helemaal niets? Potjandori nog eens aan toe, moet ik nu weer een bezwaar indienen? ja hoor, hieraan wordt gewerkt, bezwaar nummer >30)

Wettelijke rente
op 11 juli krijg ik een brief waarin de wettelijke rente over de periode 25 januari 2022 tot 28 juni 2023 is berekend. dit is ongeveer 25% van wat ik zelf had verwacht. maar goed, er zitten nog 10 jaar voor deze datum dus nog maar even afwachten.
Natuurlijk wel de bezwaartermijn van 6 weken goed in de gaten houden omdat ik tochhet gevoel krijg dat er iets niet goed gaat! rente bereken je immers naar mijn idee vanaf het begin en stapelt dan steeds verder door. (rente op rente op rente)

Reactie op uw klacht
Op 11 juli kreeg ik een brief van de klachtenambassadeur.
U bent ontevreden over de dienstverlening van het UWV (niet zo vreemd toch)
we hebben een hoop gedaan (daar ben ik blij mee)
Uw gesprek met de directie kan geen doorgang vinden omdat er nog een hoger beroep loopt. (dan wacht ik even rustig af tot er een beslissing valt en kom ik hier daarna op terug.
De klacht wordt gesloten maar over problemen met uitbetalingen mag ik wel contact met haar opnemen. (op zich begrijpelijk en toch fijn dat ik nog ergens op terug kan vallen.

Gewijzigde beslissing op bezwaar
Op 13 juli krijg ik een brief dat mijn bezwaar tegen de beslissing van 3 maart 2021 alsnog gegrond wordt verklaart.
Wij brengen de Centrale Raad van Beroep hiervan op de hoogte en vergoeden u het griffiegeld.

Wat betekend dit voor mij?
Het is in feite nu al bekend dat de Centrale Raad van Beroep op 4 oktober mijn beroep gegrond zal verklaren.
Dit betekend ook dat mijn klacht gewoon kan worden voortgezet of een nieuwe klacht zal worden.
Dat betekend dat ik per 1 juni 2011 of ergens rond die datum recht heb op een ziektewetuitkering en dat alles weer opnieuw zal moeten worden berekend.
Dat betekend ook dat ik opnieuw vervroegde WIA IVA kan aanvragen per 3 weken na 1 juni 2011 (dit heb ik gisteren 16 juli al gedaan)
Maar dit betekend ook dat de heer M/W verzekeringsarts die mij heeft gediscrimineerd zijn verweer voor het tuchtcollege onderuit wordt gehaald.
Ja meneer N/W, u heeft mij tot het diepst in mijn ziel geraakt en ik zal dit recht zetten nu u toch duidelijk verkeerd heeft beslist en deze meneer met een beperking wel recht heeft op ziektewet per datum in geding waarvan u zegt dat dit niet zo is.
De brief aan het tuchtcollege ligt al klaar.

Wordt vervolgt

Op 3 augustus 2023 heb ik een gesprek gehad met de klachtenambassadeur en haar manager ten kantore van het UWV. Ik kan u vertellen dat mijn klacht serieus werd genomen.
Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de manager en de verzekeringsarts.
Ik krijg hier een terugkoppeling van en heb beloofd de heropening / nieuwe klacht bij het tuchtcollege nog even niet in te dienen.
Vandaag 10 augustus 2023 heb ik nog een verslag van een ziekmelding / afwijzing van een telefoonboer (d.d. februari 2022) aan de klachtenambassadeur van het UWV gestuurd.
En dit zo rond een uur of vier in de nacht. Dit geeft maar weer aan wat voor inpakt dit soort zaken hebben op het leven van een burger.

Wordt vervolgt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *