Categoriearchief: Niet gecategoriseerd

UWV geeft (bewust) onjuiste informatie aan rechtbank

Na een strijd van vele jaren heeft het UWV in 2020 met terugwerkende kracht vanaf 2015 ziektegeld moeten uitkeren en een WIA-IVA uitkering moeten toewijzen.

Op 26 april 2023 is een bezwaar tegen afwijzing van een ziektewetuitkering op data in geding 24 februari 2012 gegrond verklaard.
Om dit voor elkaar te krijgen was een mediation traject nodig bestaande uit een medewerkster Bezwaar en Beroep en twee mediators uit Eindhoven en Amsterdam.
Via dit traject heeft opnieuw een onderzoek door een onafhankelijke psychiater plaatsgevonden. Op basis van zijn bevindingen kon het UWV niet meer anders dan toegeven dat zij fout zaten en ziektewet gevolgd door WIA met terugwerkende kracht moest worden toegekend.

Omdat er nog een ziekmelding uit 2011 loopt die ten tijde van de mediation in een lopend gerechtelijk traject zat is deze ziekmelding niet meegenomen in de mediation.
Ik hecht er immers veel belang bij om jurisprudentie in deze zaak op te bouwen.

Op 4 oktober dient mijn zaak tegen het UWV voor de Centrale Raad van Beroep.
Wat is de kans van opnieuw slagen?

In 2 verschillende procedures met vele rechtszaken ben ik over een periode van 12 jaar met terugwerkende kracht in mijn gelijk gesteld. En nu hebben we het over 9 maanden. Ik durf dus te stellen dat ik redelijk sterk sta in dit hoger beroep.

Gesterkt met de laatste gegrondverklaring van mijn bezwaar over 24 februari 2012 heb ik mijn gronden van beroep bij de Centrale Raad van Beroep aangevuld met gronden van beroep.

Komt er drie maanden later een bericht van de Centrale Raad van Beroep dat het UWV verweer heeft ingediend. Wat mij verbaasd is dat ik slechts vier weken de gelegenheid kreeg zodat het UWV nog de tijd had om te reageren. Maar goed, of kwaad, ik weet het niet meer en moet, ja, wat moet ik?

Laat ik beginnen met de letterlijke tekst van de medewerker mr. MJ. v S (medewerker hoger beroep UWV) gericht aan de Centrale Raad van Beroep.

Geachte heer, mevrouw,

In reactie op uw brief van 13 maart kunnen wij u mededelen dat sinds de datum in geding in deze zaak, 1 juni 2011, er nog een aantal ziekmeldingen ontvangen zijn per data gelegen in 2012 en 2014.
Deze meldingen hebben niet geleid tot het toekennen van een ZW-uitkering.
In de bezwaarfase tegen die beslissingen heeft de VA B&B een expertise aangevraagd.
Op 20 maart 2023 heeft psychiater Van B****** een rapport opgesteld waarin wordt onderbouwd waarom er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op de data in 2012 en 2014.

De VA B&B heeft dat oordeel overgenomen en de bezwaren zijn ongegrond verklaard. De betreffende rapporten heeft de heer K***** reeds in deze procedure overlegd.
OP dit moment zijn er naast onderhavige procedure geen andere procedures bij ons bekend.

De heer K***** is per 2015 wel arbeidsongeschikt bevonden hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een IVA-uitkering per 7 maart 2017. Die uitkering loopt momenteel nog.

Met vriendelijke groet,
UWV

Dhr. mr. M.J. v S
medewerker Hoger Beroep/***

Ja, hoe zal ik hier op reageren in het openbaar?
Bij de klachtenambassadeur van het UWV ligt in elk geval een zware brief waarbij ik deze mr. (meester in de rechten) een hufter noem.

Deze man is kennelijk gemachtigd om een psychiatrisch rapport (verkeerd) te beoordelen. Dan verteld hij ook nog dat de VA B&B (verzekeringsarts Bezwaar en Beroep) kennelijk zijn verkeerde beoordeling heeft over genomen en mijn bezwaar ongegrond is verklaard.

Laat ik u vertellen dat het UWV op woensdag 28 juni € 66.947,77 bruto heeft uitbetaald aan ziektewet vanaf februari 2012 en dat er vandaag 7 juli 2023 ook nog wat geld is binnen gekomen. Wat dit laatst genoemde betreft, daarvan heb ik geen enkel idee waarvoor dit is. Wel weet ik dat er nog veel meer moet worden uitbetaald zoals rente over ruim tien jaar en invorderingskosten die moeten worden terug betaald.

Wat het ergste van de leugens van deze Dhr. mr. M.J. v S is dat zijn eigenlijk drie feiten:

  • Hij Beoordeeld medische (psychiatrische) stukken waarbij ik mij afvraag of hij deze bevoegdheid wel heeft. Verstand heeft hij er in elk geval niet van!
  • Hij is de Centrale Raad van Beroep aan het belazeren met valse informatie om het UWV kennelijk in het gelijk te doen stellen ( mijn beroep ongegrond te laten verklaren).
  • Hij zegt in feite dat al zijn collega’s van het UWV die zich met mijn zaak bezig houden de zaak belazeren en mij illegaal uitbetalen.

Is het vreemd dat ik deze man de titel hufter toebedeel?

Uiteraard heb ik ook richting CRvB gereageerd en wacht (rustig) af.
Heet van de naald zie ik in mijn post nl app dat er vandaag weer een stuk wordt bezorgd vanuit CRvB. Het zal mij benieuwen wat daar in staat of dat het gewoon een ontvangstbevestiging van mijn laatste stukken is.

wordt vervolgt

De brief van de Centrale Raad van Beroep is toch wat anders dan ik zelf had verwacht en roept bij mij verschillende vragen op. Met name de volgorde van de laatste stukken.
Laten we even een paar dagen terug gaan.
Het verweer van het UWV kwam bij mij binnen op 5 juli 2023
Nog dezelfde avond heb ik mijn beroep digitaal met gronden van beroep aangevuld.
Dit betekend (er vanuit gaand dat er na sluitingstijd niet meer wordt gewerkt) dat mijn stukken pas op 6 juli gelezen zouden kunnen worden.
De brief die ik nu heb ontvangen is gedateerd op 6 juli. Gezien de enorme drukte kan ik mij niet voorstellen dat de rechtbank zo snel reageert. Het lijkt er dus op dat deze stukken elkaar hebben gekruist.

De inhoud van de brief zit eigenlijk op dezelfde lijn die ik zelf volg en is gericht aan het UWV.
De rechtbank zegt tegen het UWV dat ik (appellant) op 23 maart stukken aan de rechtbank heb gestuurd welke gesteund door het Psychiatrisch rapport aangeven dat ik per datum 24 februari 2012 (niet in geding) arbeidsongeschikt ben verklaard en dus recht heb op een ziektewetuitkering.
De Centrale Raad van Beroep vraagt dan ook de aandacht van het UWV en wil weten wat er anders is tussen de datum (niet in geding) 24 februari 2012 en 1 juni 2011 (datum in geding) nu het UWV op 26 april 2023 zegt dat er op 24 februari 2012 sprake is van een plausibele ziekmelding en appellant daarmee niet geschikt is voor zijn eigen werk.

Het UWV krijgt nu vier weken de tijd vanaf 6 juni 2023 (3 augustus 2023) om aan te geven wat er anders is op datum in geding 1 juni 2011 en 24 februari 2012 waardoor appellant op 6 juni 2011 wel arbeidsgeschikt was voor zijn eigen werk, nu de Psychiater aangeeft dat de oorzaak al zijn hele leven speelt.
Ik ben heel erg benieuwd wat de reactie van het UWV zal zijn.

Wordt vervolgt

Op 10 juli werd ik gebeld door een klantambassadeur van het UWV naar aanleiding van mijn boze brief. Zij was van mening dat ik mijn taalgebruik wel een beetje moet aanpassen. Ik heb daar alle begrip voor maar het geeft ook aan dat ze nu wel veel te ver zijn gegaan. Ze begrijpt mijn frustratie, maar zij mocht deze zaak niet verder behandelen omdat we praten over een nog lopende hoger beroep procedure.
Een gesprek op directieniveau zit er dus voorlopig niet in.
Gelukkig duurt dat niet zo heel lang meer (4 oktober zitting CRvB).
Daarna kom ik zeker terug op deze zaak en tot die tijd heb ik gelukkig nog deze sites als uitlaatklep.

Wordt vervolgt

vandaag is het 17 juli 2023

Er zijn verschillende stukken bij mij binnen gekomen die mij uiteindelijk weer veel werk bezorgen.

Beëindiging ziektewetuitkering
op 10 juli krijg ik een brief
U bent ziek vanaf 24 februari 2012.
na 104 weken ziektewet (op 20 februari 2014) eindigt uw ziektewetuitkering

beslissing: uw WIA-uitkering wijzigt (6 juli 2023)
Vanaf 22 april 2014 kunt u minder werken. U bent 80 tot 100% arbeidsongeschikt.
(hé, hoe, wat? dit komt een klein beetje overeen met mijn vorige uitkering, maar dat zou ik even moeten nakijken! maar goed, het gaat hier om een aanvraag vervroegde WIA vanaf medio maart 2012 en niet 22 april 2014. en mijn ziektewet eindigt op 20 februari 2014. Krijg ik dan 2 maanden helemaal niets? Potjandori nog eens aan toe, moet ik nu weer een bezwaar indienen? ja hoor, hieraan wordt gewerkt, bezwaar nummer >30)

Wettelijke rente
op 11 juli krijg ik een brief waarin de wettelijke rente over de periode 25 januari 2022 tot 28 juni 2023 is berekend. dit is ongeveer 25% van wat ik zelf had verwacht. maar goed, er zitten nog 10 jaar voor deze datum dus nog maar even afwachten.
Natuurlijk wel de bezwaartermijn van 6 weken goed in de gaten houden omdat ik tochhet gevoel krijg dat er iets niet goed gaat! rente bereken je immers naar mijn idee vanaf het begin en stapelt dan steeds verder door. (rente op rente op rente)

Reactie op uw klacht
Op 11 juli kreeg ik een brief van de klachtenambassadeur.
U bent ontevreden over de dienstverlening van het UWV (niet zo vreemd toch)
we hebben een hoop gedaan (daar ben ik blij mee)
Uw gesprek met de directie kan geen doorgang vinden omdat er nog een hoger beroep loopt. (dan wacht ik even rustig af tot er een beslissing valt en kom ik hier daarna op terug.
De klacht wordt gesloten maar over problemen met uitbetalingen mag ik wel contact met haar opnemen. (op zich begrijpelijk en toch fijn dat ik nog ergens op terug kan vallen.

Gewijzigde beslissing op bezwaar
Op 13 juli krijg ik een brief dat mijn bezwaar tegen de beslissing van 3 maart 2021 alsnog gegrond wordt verklaart.
Wij brengen de Centrale Raad van Beroep hiervan op de hoogte en vergoeden u het griffiegeld.

Wat betekend dit voor mij?
Het is in feite nu al bekend dat de Centrale Raad van Beroep op 4 oktober mijn beroep gegrond zal verklaren.
Dit betekend ook dat mijn klacht gewoon kan worden voortgezet of een nieuwe klacht zal worden.
Dat betekend dat ik per 1 juni 2011 of ergens rond die datum recht heb op een ziektewetuitkering en dat alles weer opnieuw zal moeten worden berekend.
Dat betekend ook dat ik opnieuw vervroegde WIA IVA kan aanvragen per 3 weken na 1 juni 2011 (dit heb ik gisteren 16 juli al gedaan)
Maar dit betekend ook dat de heer M/W verzekeringsarts die mij heeft gediscrimineerd zijn verweer voor het tuchtcollege onderuit wordt gehaald.
Ja meneer N/W, u heeft mij tot het diepst in mijn ziel geraakt en ik zal dit recht zetten nu u toch duidelijk verkeerd heeft beslist en deze meneer met een beperking wel recht heeft op ziektewet per datum in geding waarvan u zegt dat dit niet zo is.
De brief aan het tuchtcollege ligt al klaar.

Wordt vervolgt

Op 3 augustus 2023 heb ik een gesprek gehad met de klachtenambassadeur en haar manager ten kantore van het UWV. Ik kan u vertellen dat mijn klacht serieus werd genomen.
Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de manager en de verzekeringsarts.
Ik krijg hier een terugkoppeling van en heb beloofd de heropening / nieuwe klacht bij het tuchtcollege nog even niet in te dienen.
Vandaag 10 augustus 2023 heb ik nog een verslag van een ziekmelding / afwijzing van een telefoonboer (d.d. februari 2022) aan de klachtenambassadeur van het UWV gestuurd.
En dit zo rond een uur of vier in de nacht. Dit geeft maar weer aan wat voor inpakt dit soort zaken hebben op het leven van een burger.

Wordt vervolgt

Te veel om op te noemen

Het is vandaag zondag 24 september 2023 8:40 uur.
De nodige stukken zijn vanmorgen al vroeg geschreven en vandaag is er een nieuw bezwaar ingediend bij het UWV (dit is het tweede bezwaar binnen één week en hiermee komt het aantal nog lopende bezwaren op 24) er zijn er reeds 13 afgesloten.

Op 6 september 2023 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in twee (drie) zaken.
Zaak drie is in feite het zelfde als zaak twee, alleen de datum in geding ligt iets van 6 maanden eerder en is pas later in behandeling genomen.
Dit heeft dan weer te maken met een later toegewezen eerste ziektewet-dag per 1 juni 2011.

Laten we beginnen met zaak één RENTEVERGOEDING

Omdat er pas de laatste drie jaar ziektewet, WIA WGA en WIA IVA is toegekend vanaf 2011 tot 2014 zijn er ook in deze laatste jaren pas WIA uitkeringen aangevraagd. Je kunt immers geen WIA aanvragen als je nog geen ziektewet hebt. En zoals genoemd ligt de eerste ziektewet-dag inmiddels op 1 juni 2011.

Let goed op wamt soms verdwaal ik zelf ook in de wirwar van al de regels.
Als je iets pas veel later met terugwerkende kracht krijg uitbetaald dan heb je recht op wettelijke rente. Iets waar het UWV niet zo heel moeilijk over doet.
Ik kan u vertellen dat rente over een periode van 12 jaar aardig aantikt. We hebben het dan nog niet over de inflatie over 12 jaar, die komt later nog wel een keer aan bod.
Helaas blijkt makkelijk ook weer erg moeilijk te zijn.
U heeft pas in 2022 ziektewet aangevraagd vanaf 2011 dus mogen we alleen maar rente vergoeden vanaf de dag van aanvraag. Pardon, het is toch niet aan mij dat het UWV nu pas over de brug komt met een uitkering van 12 jaar geleden. Het UWV maakte toch deze fout op fout op fout op fout enz. enz.

Zaak 2, aanvraag vervroegde IVA uitkering 3 weken na eerste ziektewet-dag febr. 2012
zaak 3, aanvraag vervroegde IVA uitkering 3 weken na eerste-ziektewet-dag 1 juni 2011

Nu wordt het ook voor mij goed nadenken.
Ik heb al WIA IVA vanaf ergens 2017
Ik krijg door mijn status automatisch WIA vanaf 104 weken na mijn eerste ziektewet-dag.
Uitgaande van zaak 3 is dat 1 juni 2013. Dit heeft dan weer te maken het verleggen van de eerste ziektewet-dag naar een eerdere gelegen datum door nieuwe aanvragen, bezwaren en beslissingen.
Een IVA uitkering kun je aanvragen vanaf drie weken na je eerste ziektewet-dag maar in elk geval binnen (ik meen) 86 weken na je eerste ziektewet-dag.

Ja, maar, die eerste ziektewet-dag (1 juni 2011) is pas in 2023 toegewezen!!!!
Ja, daarvoor moet u in de tweede kamer zijn bij Rutte en zijn maatjes of hun voorgangers!!
Zij zijn verantwoordelijk voor deze (mislukte) wetgeving!

Omdat het UWV pas in 2022 / 2023 anders beslist over het wel dan niet ziek zijn van een burger in 2011 is diezelfde burger niet meer in staat om zijn andere rechten te behalen die gelegen zijn langer dan 86 weken voor 2022 / 2023? ja, (laten we Rutte maar de schuld geven, die is immers toch al het pispaaltje van de Nederlandse samenleving.

Maar hoe zit dit dan andersom? termijnen en wetgeving is toch hetzelfde als termijnen en wetgeving? Laten we eerste eens de zaak positief benaderen, ook al is dat in strijd met het UWV erg moeilijk. In 2023 krijg ik ziektewet geld uit 2011.
In 2023 krijg ik WIA betalingen uit 2013 / 2014 en alle tussenliggende jaren tot 2017.

Op 14 augustus 2023 krijg ik een beslissing dat mijn ziektewet uitkering per 20 februari 2014 na 104 weken (na 24 februari 2012) wordt beëindigd.
Op 6 september 2023 krijg ik een beslissing dat mijn ziektewet uitkering per 28 mei 2013 na 104 weken (na 1 juni 2011) wordt beëindigd.

Oké, 104 weken is een wettelijke regeling, ziektewet duurt maximaal 104 weken, daarna kun je soms een andere uitkering krijgen WIA WGA, WIA vervolg, WIA IVA, iets wat mij niet bekend is? of de ziektewetuitkering wordt na drie weken plus iets van 10 weken vervangen door een vervroegde IVA uitkering mits je dit op tijd dus binnen ik meen 86 weken na de eerste ziektewet-dag kunt aanvragen en dit dan ook doet. Of je het kan, dat is maar net hoe de pet van de medewerker van het UWV staat. Zijn zij te laat, dan bent u het dus ook.

Wacht even, Ziektewet stopt na 104 weken. Dit wordt als het goed is altijd ruim van te voren door het UWV aangegeven. Hoe kan het dan zijn dat het UWV in 2023 aangeeft dat de ziektewet uitkering eindigt in 2013 / 2014?
Soms is het net een spelletje schaken. alleen met dat verschil dat dit spelletje schaak misschien wel 10 jaar kan duren. Een spelletje schaak verdiend zoveel aandacht dat je eigenlijk niets anders meer kan doen in die 10 jaar.
Volgens mij heb ik op linked in iets geschreven als in dienst van het UWV maar dan aan de andere kant van de balie.

Maar werken voor het UWV met een uitkering?
Eh, wacht effe, wetgeving!!!!! Ehhhh?!
Stom hé, ik sta niet op de loonlijst dus is er niets aan de hand en kan ik gewoon door schaken.

104 weken, twaalf jaar te laat, sorry, min 104 weken is 10 jaar te laat. Wetgeving en termijnen of termijnen en wetgeving, het blijft om het even.
Laat ik maar bezwaar maken tegen het beëindigen van de ziektewetuitkering omdat het UWV in beide beslissingen volgens mij te laat is. Net als al die andere bezwaarzaken waar nog niets mee is gedaan en inmiddels ook al ruim over de datum zijn.

Ik ben iemand die de daad ook bij het woord voegt.
Maar om al mijn volledige bezwaren hier openbaar te maken dat wordt mij iets teveel.
Ik kreeg laatst (ruim een jaar geleden) een verweerschrift met dossier van de rechtbank inzake het UWV. Het zat verpakt in een kartonnen doos waar normaal vijf pakken kopieerpapier in zitten met een gewicht van ruim 8,2 kilogram.
Post NL heeft dit aangetekende stuk met al mijn medische stukken bij een buurvrouw gedumpt. de buurvrouw wist niet wat zij er mee moest doen en heeft dit weer overgedragen aan de andere buurvrouw. uiteindelijk heb ik het gekregen en moet ik er maar op vertrouwen dat niet heel Lelystad mijn medische dossier heeft gelezen. De rechtbank doet er niets mee, het ligt aan Post NL en wij blijven gewoon gebruik maken van de diensten van Post NL.

Hieronder vind u het eerste stukje van mijn één van mijn bezwaren.
Het volledige bezwaar, dat vind u misschien binnenkort op deze site samen met alle bijlagen.

UWV afdeling bezwaar en beroep

Lelystad, 20 september 2023

Beste heer, mevrouw,

Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen de beëindiging ziektewetuitkering per 20 februari 2014, zoals in uw brief van 14 augustus 2023 met bovenvermeld kenmerk is aangegeven. (bijlage 1)

Hoewel ik weet dat dit bezwaar in het kader van de wettelijke regeling van maximaal 104 weken nimmer kan slagen dien ik dit toch in. Wat u hiervan ook moge denken. Hetgeen ik echter op dit moment niet relevant vind.
Ondanks uw gedachte hierover verzoek ik u mijn bezwaar toch serieus te behandelen. Ik zal u hierna uiteenzetten waarom ik dit aan u vraag.
Ik moet er immers niet aan denken hoe de rechter zich anders zal kunnen uitspreken over de behandeling van de in deze zaak genoemde punten.
Bovendien is de rechter niet de laatste die hierover mag meedenken!

De rechter?

Ja, de rechter, als u mijn bezwaar terecht of onterecht afwijst dan ga ik in beroep, ook al weet ik dat dit beroep nimmer zal slagen.
En als mijn beroep ongegrond wordt verklaard dan ga ik net zo makkelijk in hoger beroep.
Een hoger beroep dat ook niet zal slagen en zal uitmonden in een ongegrond verklaring van mijn bezwaar, beroep en hoger beroep. Deze afwijzingen zullen gebruikt worden om de media te bereiken en de aangeduide punten en wellicht, zoals uw collega kortgeleden zei, uiteindelijk hun weg vinden richting de Tweede kamer in Den Haag die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de vigerende wet- en regelgeving dienaangaande.

de rest komt misschien binnenkort in een aparte pagina op deze site.

Voor nu vind ik het tijd om even te genieten van de zondag.
Tot later.

CRvB 4 oktober 2023

Eindelijk is het dan zover, de zitting bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.
Door een file op de A27 net op tijd, maar dan is er geen parkeerplaats beschikbaar.
Drie rondjes gereden en uiteindelijk maar op een parkeerplaats voor elektrische auto’s neergezet. Of dit mag met een minder valide kaart dat weet ik niet, maar zo’n kaart krijg je pas als je minder dan 100 meter kunt lopen. Het kenteken was wel aangemeld voor de gemeente Utrecht dus die gok moest ik maar nemen.

Te laat en oponthoud bij de toegangspoortjes waardoor het nog meer uitloopt.
Eenmaal bij de bode krijg je te horen dat het UWV zelf niet is komen opdagen.
Toen de zitting begon was één van de eerste opmerkingen “waarom komt u naar de zitting”?
Het UWV heeft u toch in uw gelijk gesteld.
Mijn reactie was dan ook dat het een simpel hamerstuk is maar dat ik wel mijn verhaal wilde doen omdat het UWV voor de tweede keer een heel vies spelletje heeft gespeeld door de rechtbank (bewust) onjuiste informatie te verstrekken. Overigens was dit al de derde keer omdat een verzekeringsarts dit ook al heeft gedaan bij het tuchtcollege.

De tekst hieronder is letterlijk via een Chinese interface handmatig overgetypt.

CRvB 28 juni 2023
afkomstig van het UWV Dhr. mr. M.J. van S
aanvulling verweer

Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw brief van 13 maart 2023 kunnen wij u mededelen dat sinds de datum in geding in deze zaak, 1 juni 2011, er nog een aantal ziekmeldingen ontvangen zijn per data gelegen in 2012 en 2014. Deze meldingen hebben nietgeleid tot het toekennen van een ZW-uitkering. In de bezwaarfase tegen deze beslissingen heeft de VA B&B een expertise aangevraagd. Op 20 maart 2023 heeft psychiater V. B. een rapport opgesteld waarin wordt onderbouwd waarom er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op de data in 2012 en 2014. De VA B&B heeft dat oordeel overgenomen en de bezwaren zijn ongegrond verklaard.
De betreffende rapporten heeft de heer K reeds in deze procedure overlegd. Op dit moment zijn er naast onderhavige procedure geen andere procedures bij ons bekend.

De heer K is per 2015 wel arbeidsongeschikt bevonden hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een IVA-uitkering per 7 maart 2017. Die uitkering loopt momenteel nog.

Met vriendelijke groet,
UWV

dhr.mr. M.J. van S
Medewerker Hoger Beroep/JKC

Wat u hier leest is letterlijk alles bij elkaar gelogen door het UWV.
Als dhr.mr. M.J. van S onder ede had gestaan dan valt dit volgens mij keihard onder het plegen van meineed. Maar ja, ik heb niet meer gedaan dan een praktijkstudie rechtszaken voeren waaruit ik inmiddels aardig wat ervaring heb opgebouwd. De beoordeling hiervan laat ik dan ook liever aan het wettelijk gezag.

Uiteraard heb ik gereageerd op deze leugens van het UWV door middel van een aanvulling op mijn gronden van beroep. De ziektewetuitkering is immers zowel in 2014 als in 2012 toegekend en uitbetaald. Dit kan natuurlijk alleen maar als mijn bezwaren door de afdeling B&B (Bezwaar en Beroep) gegrond zijn verklaard en de basis hiervoor is terug te vinden in het Psychiatrisch rapport van de psychiater V. B. De rest van mijn aanvulling laat ik maar even buiten dit bericht omdat de site al groot genoeg is. en dit alleen maar voor verwarring zorgt.

De rechtbank had ook al een andere conclusie getrokken omdat het volledige dossier van 8,2 kilogram in het bezit was van de Centrale Raad van Beroep en twee van mijn buren.
Buren? ja, zo gaat Post NL om met aangetekende stukken van de rechtbank. al mijn medische stukken zijn bij mijn buren gedumpt en aan elkaar doorgegeven waarna ze uiteindelijk een week later bij mij terecht kwamen. Je zou dan toch denken dat de rechtbank hier op zijn minst achteraan zou gaan en om opheldering zou vragen. Maar nee hoor, het interesseert ze geen ene reet.

Op 6 juli stuurt de Centrale Raad van Beroep het volgende document aan het UWV

Geachte heer, mevrouw,
Graag uw aandacht voor het volgende.

Op 4 oktober 2023 vindt het onderzoek ter zitting plaats in deze zaak. Op 23 maart 2023 heeft appellant aanvullende stukken overlegd, waaronder een psychiatrische expertise va WP van 20 maart 2023.
Op 30 april 2023 heeft appellant vervolgens een beslissing op bezwaar van het Uwv van 26 pril 2023 en het daaraan ten grondslag liggende rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep van 3 april 2023 overlegd. Bij deze beslissing bezwaar is de expertise van WP betrokken. Dit besluit en de onderliggende stukken maken geen deel uit van de onderliggende procedure.
Uit het besluit van 26 april 2023 blijkt dat appellant met ingang van 24 februari 2012 alsnog recht heeft op een ZW-uitkering. Op grond van de expertise van WP heeft de verzekeringsarts bezwaar en beroep geconcludeerd dat op 24 februari 2012 sprake is van een plausibele ziekmelding en appellant daarmee niet geschikt is voor zijn eigen werk. Daarbij heeft een rol gespeeld dat appellant volgens de psychiater van WP al zijn hele leven klachten en beperkingen heeft ten gevolge van zijn ASS en altijd extreem gevoelig is geweest voor stress.

In onderhavige procedure heeft appellant zich ziekgemeld met ingang van 1 juni 2011. Bijna negen maande eerder. Bij besluit van 3 maart 2021, gehandhaafd na bezwaar bij besluit van 4 augustus 2021, heeft het Uwv geweigerd appellant vanaf 1 juni 2011 een ZW-uitkering toe te kennen. De Raad verzoekt u nader te motiveren waarom appellant op 1 juni 2011 wel geschikt was voor zijn eigen arbeid.
Gelet op de expertise van WP. en het besluit van 26 april 2023 met de daaraan ten grondslag liggende stukken. In wek opzicht was de situatie op 1 juni 2011 anders dan op 24 februari 2012 toen appellant volgens het UWV wel arbeidsongeschikt was?

Op 18 juli 2023 ontving ik van de Centrale Raad van Beroep een nieuw stuk dat is toegevoegd aan het dossier.
12 juli 2023
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u een kopie van de nieuwe beslissing die wij aan de heer K hebben gestuurd. Uit deze beslissing blijkt dat ons standpunt is gewijzigd.
onze VA B&B heeft naar aanleiding van het rapport van WP (de psychiater) van 20 maart 2023 geconcludeerd dat er ook op 1 juni 2011 sprake was van arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW. Om die reden hebben we het bezwaar tegen de beslissing van 3 maart 2021 alsnog gegrond verklaard en aan de heer K een zw-uitkering toegekend per 1 juni 2011.

Wij gaan ervan uit dat hiermee uw brief va 6 juni jl. is beantwoord.

Onder verwijzing naar artikel 6:19 van de algemene wet bestuursrecht verzoeken wij u deze nieuwe beslissing in de lopende procedure te betrekken.

met vriendelijke groet,
UWV

Dhr. mr. M.J.S

De rechtbank zegt op 4 oktober 2023 dat er in feite niets meer is om over te beslissen omdat het UWV dat al heeft gedaan door mijn bezwaar achteraf kort voor deze zitting gegrond te verklaren.
Waar de rechtbank aan voorbij gaat is de enorme inpakt die deze zaak op mijn psychische en fysieke gezondheid heeft gehad.
Wat gaat er nu gebeuren?
Wordt mijn hoger beroep tegen de beslissing van het UWV niet serieus behandeld en wordt er geen uitspraak over gedaan?
Blijft de ongegrondverklaring van mijn beroep bij de rechtbank midden Nederland gehandhaafd?
Ontstaat er geen jurisprudentie in deze zaak waar advocaten gebruik van mogen maken door naar deze jurisprudentie te verwijzen?

Vragen die tot 15 november 2023 of iets eerder omdat ik daar toestemming voor heb gegeven onbeantwoord zullen blijven.

Gelukkig draagt de website de titel bestuursdwaling die veel meer omvattend kan zijn dan alleen maar het UWV. Maar soms twijfel ik eraan om weer gewoon terug te grijpen naar de voorgaande website. wat een hufters.

Zodra er meer bekend is laat ik u dit weten.
Wordt vervolgt